EN in English

Kas lepneibai pakaļ dzanās, tys viejam leidza skrīn. (LFK 1252, 108)

Letonica, 40

Lasītavas grāmatas

Autori                    
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Ostups, A. (Red.). (2019). Letonica, 40. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LET 795 2019-40
Numurs LFK 04734