EN in English

Vissaldākam riekstam mēdz būt viscietākā čaumala. (LFK 215, 962)

Materiāli par latviešu un cittautu kultūru Latvijā

Lasītavas grāmatas

Autori                      
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Daukste-Silasproģe, I. (Sast.). (2003). Materiāli par latviešu un cittautu kultūru Latvijā. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK TP MAT 831 2003
Numurs LFK 04723