EN in English

Lai katris savu durvu priekšu slauka, tad katra vieta būs jo jauka. (LFK 1459, 330)

Materiāli par latviešu un cittautu kultūru Latvijā

Lasītavas grāmatas

Autori                      
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Daukste-Silasproģe, I. (Sast.). (2003). Materiāli par latviešu un cittautu kultūru Latvijā. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK TP MAT 831 2003
Numurs LFK 04723