EN in English

Vajag laseit, vajag saprast, vajag dzeivuot, vajag zynuot. (LFK 1950, 8386)

Latvju sakāmvārda filozofija

Lasītavas grāmatas

Autors  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs P. Birkerts
Apraksts Birkerts, P. (1937). Latvju sakāmvārda filozofija. Rīga: P. Birkerts.
Pases Nr. LFK PLF BIR 753 1937
Numurs LFK 04712
Dāvinatājs Melne, Elga;