EN in English

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš ir rūgts. (LFK 1242, 391)

Latvijas Universitātes kolekcijas Latviešu folkloras krātuvē

Lasītavas grāmatas

Autori                  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Treija, R. (Red.). (2019). Latvijas Universitātes kolekcijas Latviešu folkloras krātuvē. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK PLF LAT 805 2019
Numurs LFK 04593