EN in English

Laistuos kai sauleite Juoņu dīnys reitā. (LFK 509, 2016)

Letonica, 39

Lasītavas grāmatas

Autori                        
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Ķencis, T. (Red.). (2019). Letonica: Folklora: tradīcijas un valsts, 39. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LET 795 2019-39
Numurs LFK 04464