EN in English

Kas daudz gryb zynuot, tys daudz gryb maluot. (LFK 508, 3592)

Mozaīka: Onīmu un apelatīvu cilme, nozīme, lietojums

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU Latviešu valodas institūts
Apraksts Bušs, O. (2019). Mozaīka: Onīmu un apelatīvu cilme, nozīme, lietojums. Rīga: LU Latviešu valodas institūts.
Pases Nr. LFK LV BUŠS 767 2019
Numurs LFK 04451
Dāvinatājs Reidzāne, Beatrise;