EN in English

Kad jaunībā izpriecāsies, tad būs vecumā ko atminēt. (LFK 116, 12407)

Vidzemes jūrmalnieku stāsti: No Daugavgrīvas līdz Ainažiem

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Salacgrīva
Izdevējs Bibliokuģis "Krišjānis Valdemārs"
Apraksts Šīmanis, G. (Sast.) (2019). Vidzemes jūrmalnieku stāsti: No Daugavgrīvas līdz Ainažiem. Salacgrīva: Bibliokuģis "Krišjānis Valdemārs".
Pases Nr. LFK Np VIDZ 171 2019
Numurs LFK 04447
Dāvinatājs Melne, Elga;