EN in English

Kam grēku daudz, tam spilvens ciets. (LFK 1573, 711)

Ētikas vārdnīca

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Avots
Apraksts Kona, I. (Red.). (1987). Ētikas vārdnīca. Rīga: Avots.
Pases Nr. LFK V ETI 510 1987
Numurs LFK 04432