EN in English

Vissaldākam riekstam mēdz būt viscietākā čaumala. (LFK 215, 962)

Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Dambe, V. (1990). Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK V DAM 320 1990
Numurs LFK 04431