EN in English

Kas lepneibai pakaļ dzanās, tys viejam leidza skrīn. (LFK 1252, 108)

Cilvēks un daba latviešu tautasdziesmās

Lasītavas grāmatas

Autors  
Gads
Izdošanas vieta Stokholma
Izdevējs Artilett
Apraksts Rūķe-Draviņa, V. (1986). Cilvēks un daba latviešu tautasdziesmās. Stokholma: Artilett.
Pases Nr. LFK PLF RUK 390 1986
Numurs LFK 00044