EN in English

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš ir rūgts. (LFK 1242, 391)

Krievu-latviešu vārdnīca: П-Я, 2

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Valsts izdevniecība
Apraksts Feldhūns, A. (Red.). (1959). Krievu-latviešu vārdnīca: П-Я, 2. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
Pases Nr. LFK V KRI 568 1959-2
Numurs LFK 04414