EN in English

Izšķērdības dārzā aug bankrota rozes. (LFK 1599, 1502)

Krievu-latviešu vārdnīca: A-O, 1

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Valsts izdevniecība
Apraksts Feldhūns, A. (Red.). (1959). Krievu-latviešu vārdnīca: A-O, 1. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
Pases Nr. LFK V KRI 568 1959-1
Numurs LFK 04413