EN in English

Negriezi citiem rīkstes, lai pats netiktu pērts. (LFK 556, 8465)

Papildinājumi un labojumi K. Mulenbacha Latviešu valodas vārdnīcai, 2

Lasītavas grāmatas

Autori  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs APP grāmatu apgāds
Apraksts Endzelīns, J., Hauzenberga, E. (1946). Papildinājumi un labojumi K. Mulenbacha Latviešu valodas vārdnīcai, 2. Rīga: APP grāmatu apgāds.
Pases Nr. LFK V END 275 1946-2
Numurs LFK 04404