EN in English

Pār laipu iedams, neskaties zvaigznēs. (LFK 114, 352)

Svešvārdu vārdnīca

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Liesma
Apraksts Žukovs, L. (Red.). (1969). Svešvārdu vārdnīca. Rīga: Liesma.
Pases Nr. LFK V SVE 424 1969
Numurs LFK 04400