EN in English

Kad mierīgs prāts vakarā, tad skaidra galva no rīta. (LFK 1599, 1682)

Svešvārdu vārdnīca

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Liesma
Apraksts Žukovs, L. (Red.). (1969). Svešvārdu vārdnīca. Rīga: Liesma.
Pases Nr. LFK V SVE 424 1969
Numurs LFK 04400