EN in English

Skrien kā velns ar vējlukturi. (LFK 1736, 1308)

Latīņu-latvju vārdnīca

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Valters un Rapa
Apraksts Švarcbachs, R., Bištēviņš, E. (1928). Latīņu-latvju vārdnīca. Rīga: Valters un Rapa.
Pases Nr. LFK V ŠVA 172 1928
Numurs LFK 04399