EN in English

Pār laipu iedams, neskaties zvaigznēs. (LFK 114, 352)

Latviski-vāciska un vāciski-latviska vārdnīca

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs A. Gulbja apgāds
Apraksts Ozoliņš, Ed. (Sak.). (1928). Latviski-vāciska un vāciski-latviska vārdnīca. Rīga: A. Gulbja apgāds.
Pases Nr. LFK V VAC 049 1928
Numurs LFK 04389