EN in English

Kurls un mēms, bet rēķinus ved. (LFK 1001, 493)

Vācu-latviešu vārdnīca: otrais izdevums

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Valsts izdevniecība
Apraksts Celmrauga, I., Plēsuma, A., Straube, A. (Sast.). (1962). Vācu-latviešu vārdnīca: otrais izdevums. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
Pases Nr. LFK V VAC 060 1962
Numurs LFK 04382