EN in English

Labāk ubags ar godu, nekā bagāts ar kaunu. (LFK 1752, 3418)

Шведско-русский словарь

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Москва
Izdevējs Издательство иностранных и национальных словарей
Apraksts Миланова, Д. Э. (Сост.). (1959). Шведско-русский словарь. Москва: Издательство иностранных и национальных словарей.
Pases Nr. LFK V ŠVE 260 1959
Numurs LFK 04368