EN in English

Ļaužu mīlestība ir labāka nekā sudrabs un zelts. (LFK 1696, 5872)

Русско-шведский словарь: краткий

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Москва
Izdevējs ОГИЗ
Apraksts Валенинус, А. П. (Сост.). (1918). Русско-шведский словарь: краткий. Москва: ОГИЗ.
Pases Nr. LFK V RUS 770 1918
Numurs LFK 04365