EN in English

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)

Русско-шведский словарь: краткий

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Москва
Izdevējs ОГИЗ
Apraksts Валенинус, А. П. (Сост.). (1918). Русско-шведский словарь: краткий. Москва: ОГИЗ.
Pases Nr. LFK V RUS 770 1918
Numurs LFK 04365