EN in English

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)

Konwersacijas wahrdnica: A - G, 1

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Rigas Latw. Beedr. Derigu Grahm. Nodaļa
Apraksts Rigas Latw. Beedr. Derigu Grahm. Nodaļa. (1906). Konwersacijas wahrdnica: A - G, 1. Rīga: Rigas Latw. Beedr. Derigu Grahm. Nodaļa.
Pases Nr. LFK V KON 587 1906-1
Numurs LFK 04354