EN in English

Lobuok struodoj, bet narunoj. (LFK 508, 1395)

Konwersacijas wahrdnica: Grocijs - Latweeschi, 2

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Rigas Latw. Beedr. Derigu Grahm. Nodaļa
Apraksts Rigas Latw. Beedr. Derigu Grahm. Nodaļa. (1908). Konwersacijas wahrdnica: Grocijs - Latweeschi, 2. Rīga: Rigas Latw. Beedr. Derigu Grahm. Nodaļa.
Pases Nr. LFK V KON 587 1908-2
Numurs LFK 04353