EN in English

Diveju myužu nivīns nadzeivuos. (LFK 1209, 444)

Konwersacijas wahrdnica: Latweeschi - Rigas Latweeschu Beedriba, 3

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Rigas Latw. Beedr. Derigu Grahm. Nodaļa
Apraksts Rigas Latw. Beedr. Derigu Grahm. Nodaļa. (1911). Konwersacijas wahrdnica: Latweeschi - Rigas Latweeschu Beedriba, 3. Rīga: Rigas Latw. Beedr. Derigu Grahm. Nodaļa.
Pases Nr. LFK V KON 587 1911-3
Numurs LFK 04352