EN in English

Nieciņš ar nieciņu iztaisa sieciņu. (LFK 1552, 23882)

Konwersacijas wahrdnica: Rigass - Zwinglijs, 4

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Rigas Latw. Beedr. Derigu Grahm. Nodaļa
Apraksts Rigas Latw. Beedr. Derigu Grahm. Nodaļa. (1921). Konwersacijas wahrdnica: Rigass - Zwinglijs, 4. Rīga: Rigas Latw. Beedr. Derigu Grahm. Nodaļa.
Pases Nr. LFK V KON 587 1921-4
Numurs LFK 04351