EN in English

Kad lapsa skraida apkārt, tad neesi zoss. (LFK 1379, 7895)

K. Mulenbacha Latviešu valodas vārdnīca, 4

Lasītavas grāmatas

Autori    
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Izglītības ministrija
Apraksts Mīlenbahs, K., Endzelīns, J. (1932). K. Mulenbacha Latviešu valodas vārdnīca, 4. Rīga: Izglītības ministrija.
Pases Nr. LFK V MIL 413 1932-4
Numurs LFK 04349