EN in English

Labāk ubags ar godu, nekā bagāts ar kaunu. (LFK 1752, 3418)

K. Mulenbacha Latviešu valodas vārdnīca, 4

Lasītavas grāmatas

Autori    
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Izglītības ministrija
Apraksts Mīlenbahs, K., Endzelīns, J. (1932). K. Mulenbacha Latviešu valodas vārdnīca, 4. Rīga: Izglītības ministrija.
Pases Nr. LFK V MIL 413 1932-4
Numurs LFK 04349