EN in English

Pēc katras stabules nevar izdancot. (LFK 1014, 836)

K. Mulenbacha Latviešu valodas vārdnīca, 3

Lasītavas grāmatas

Autori    
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Izglītības ministrija
Apraksts Mīlenbahs, K., Endzelīns, J. (1929). K. Mulenbacha Latviešu valodas vārdnīca, 3. Rīga: Izglītības ministrija.
Pases Nr. LFK V MIL 413 1929-3
Numurs LFK 04348