EN in English

Ļaužu mīlestība ir labāka nekā sudrabs un zelts. (LFK 1696, 5872)

K. Mulenbacha Latviešu valodas vārdnīca, 2

Lasītavas grāmatas

Autori    
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Izglītības ministrija
Apraksts Mīlenbahs, K., Endzelīns, J. (1927). K. Mulenbacha Latviešu valodas vārdnīca, 2. Rīga: Izglītības ministrija.
Pases Nr. LFK V MIL 413 1927-2
Numurs LFK 04347