EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

K. Mulenbacha Latviešu valodas vārdnīca, 1

Lasītavas grāmatas

Autori    
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Izglītības ministrija
Apraksts Mīlenbahs, K., Endzelīns, J. (1925). K. Mulenbacha Latviešu valodas vārdnīca, 1. Rīga: Izglītības ministrija.
Pases Nr. LFK V MIL 413 1925-1
Numurs LFK 04346