EN in English

Skrien kā velns ar vējlukturi. (LFK 1736, 1308)

Baltu tautu civilizācija Eiropā un pasaulē: no Pirmsledus laikmeta līdz mūsdienām: Eiropas tautu rašanās un izplatīšanās

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs P&Ko
Apraksts Ziļickis, O. (2003). Baltu tautu civilizācija Eiropā un pasaulē: no Pirmsledus laikmeta līdz mūsdienām: Eiropas tautu rašanās un izplatīšanās. Rīga: P&Ko.
Pases Nr. LFK LVK ZILI 490 2003
Numurs LFK 04297