EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Свидетель колдовства

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Москва
Izdevējs Молодая гвардия
Apraksts Райт, Г. (1971). Свидетель колдовства. Москва: Молодая гвардия.
Pases Nr. LFK M RAJ 370 1971
Numurs LFK 04255