EN in English

Izšķērdības dārzā aug bankrota rozes. (LFK 1599, 1502)

Akademiķis Jānis Endzelīns: Bibliogrāfija

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātņu akadēmija
Apraksts Egle, K., Paeglis, J. (Sast.). (1958). Akademiķis Jānis Endzelīns: Bibliogrāfija. Rīga: Zinātņu akadēmija.
Pases Nr. LFK Bio AKAD 052 1958
Numurs LFK 04213