EN in English

Vecam zirgam niķus neizdzīsi. (LFK 1600, 7868)

Mutvārdu vēsture un dzīvesstāsti: Vadlīnijas intervētājiem un atmiņu rakstītājiem

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU Filozofijas un socioloģijas institūts
Apraksts Orleja, I. (Red.) (2014). Mutvārdu vēsture un dzīvesstāsti: Vadlīnijas intervētājiem un atmiņu rakstītājiem. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts. 163 lpp.
Pases Nr. LFK PLF MUTV 900 2014
Numurs LFK 00038