EN in English

Tik ziķers laikam uz akmeņa audzis. (LFK 1225, 10869)

Методическая записка по архивному хранению и систематизации фольклорных материалов

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Вильнюс
Izdevējs
Apraksts Пропп, В. Я. (1964). (Pед.). Методическая записка по архивному хранению и систематизации фольклорных материалов. Вильнюс: [b.i.].
Pases Nr. LFK PLF METO 800 1964
Numurs LFK 00037