EN in English

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. (LFK 1279, 2179)

Saules dainas

Lasītavas grāmatas

Autors  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Grāmata
Apraksts Vīķe-Freiberga, V. (1988). Saules dainas. Rīga: Grāmata.
Pases Nr. LFK LFI VIKE 382 1988
Numurs LFK 00354