EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Latvju Daiņu izlase, 3

Lasītavas grāmatas

Autors  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Leta
Apraksts Skalbe, K. (1924). Latwju Daiņu islase, 3. Rīga: Leta.
Pases Nr. LFK LFI SKAL 140 1924
Numurs LFK 00344