EN in English

Tik ziķers laikam uz akmeņa audzis. (LFK 1225, 10869)

Latwju Daiņu islase, 4

Lasītavas grāmatas

Autors  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Leta
Apraksts Skalbe, K. (1924). Latwju Daiņu islase, 4. Rīga: Leta.
Pases Nr. LFK LFI SKAL 140 1924
Numurs LFK 00343