EN in English

Diveju myužu nivīns nadzeivuos. (LFK 1209, 444)

Русский фольклор

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Москва
Izdevējs Учпедгиз
Apraksts Соколов, Ю. М. (1941). Русский фольклор. Москва: Учпедгиз.
Pases Nr. LFK FK SOKOLO 263 1941
Numurs LFK 03433