EN in English

Kad mierīgs prāts vakarā, tad skaidra galva no rīta. (LFK 1599, 1682)

Русский фольклор: учебник для выших учебных заведений

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Москва
Izdevējs Учпедгиз
Apraksts Соколов, Ю. М. (1938). Русский фольклор: учебник для выших учебных заведений. Москва: Учпедгиз.
Pases Nr. LFK FK SOKOLO 263 1938
Numurs LFK 03424