EN in English

Tik ziķers laikam uz akmeņa audzis. (LFK 1225, 10869)

Материалы для изучения быта и языка русскаго населения северо-западнаго края

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta С.-Петербург
Izdevējs Академия Наук
Apraksts Шейний, П. В. (Сост.). (1902). Материалы для изучения быта и языка русскаго населения северо-западнаго края. С.-Петербург: Академия Наук.
Pases Nr. LFK FK MATERIAL 831 1902
Numurs LFK 03401