EN in English

Vissaldākam riekstam mēdz būt viscietākā čaumala. (LFK 215, 962)

Беломорския былины

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Москва
Izdevējs
Apraksts Марков, А. (Сост.). (1901). Беломорския былины. Москва: Б.и.
Pases Nr. LFK FK BELO 330 1901
Numurs LFK 03396