EN in English

Nieciņš ar nieciņu iztaisa sieciņu. (LFK 1552, 23882)

Фольклор: бюллетень фольклорной секции

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Ленинград
Izdevējs Издательство Академии Наук СССР
Apraksts Азадовский, М. К. (Ред.). (1934). Фольклор: бюллетень фольклорной секции. Ленинград: Издательство Академии Наук СССР.
Pases Nr. LFK FolT FOLKL 255 1934
Numurs LFK 03226