EN in English

Nieciņš ar nieciņu iztaisa sieciņu. (LFK 1552, 23882)

Художественный фольклор

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Москва
Izdevējs ГАХН
Apraksts Соколов, Ю. (Ред.). (1929). Художественный фольклор. Москва: ГАХН.
Pases Nr. LFK FolT HUDO 160 1929
Numurs LFK 03225