EN in English

Kas daudz gryb zynuot, tys daudz gryb maluot. (LFK 508, 3592)

The Livonians: Līvizt

Lasītavas grāmatas

Autori  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Līvōd Īt
Apraksts Blumberga, G., Blumberga, R., Damberga, D. & Ernštreits, V. (2018). The Livonians: Līvizt. Rīga: Līvōd Īt.
Pases Nr. LFK LibF LIBI 030 2018
Numurs LFK 03138
Dāvinatājs LU Lībiešu institūts;