EN in English

Negriezi citiem rīkstes, lai pats netiktu pērts. (LFK 556, 8465)

Wisa Riga smejas: humoristisku nedarbiņu kopums, 3

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs D. Geltiņš
Apraksts Mazais-Dundurs. (1902). Wisa Riga smejas: humoristisku nedarbiņu kopums, 3. Riga: D. Geltiņš.
Pases Nr. LFK Ret WIS 840 1902
Numurs LFK 03125