EN in English

Diveju myužu nivīns nadzeivuos. (LFK 1209, 444)

Swehtigas gaudu peemiņas

Lasītavas grāmatas

Autors  
Gads
Izdošanas vieta Jelgava
Izdevējs G. A. Reyhers
Apraksts Dünsberg, E. (1860). Swehtigas gaudu peemiņas: Zitteem us muhschibu aisgahjuscheem, augsti zeenijameem un zeenyameem wihreem. Jelgawa: G. A. Reyhers
Pases Nr. LFK Ret DINS 670 1860
Numurs LFK 03118