EN in English

Kad zinātu kur kritīs, tad būtu nolicis salmus. (LFK 941, 2078)

Weesigs padomneeks

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Puhzischu Ģederta (Fulenberga) apgahdibā
Apraksts Lapa, M. (b.g.). Weesigs padomneeks pehc J. B. O. von Erfurta. Riga: Puhzischu Ģederta (Fulenberga) apgahdibā.
Pases Nr. LFK Ret LAP 580
Numurs LFK 03111