EN in English

Kad mierīgs prāts vakarā, tad skaidra galva no rīta. (LFK 1599, 1682)

Ihsta aprakstischana un stahsti no Palestinas jeb Kanaanas (Juhdu-zemmes)

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Jelgava
Izdevējs Stefenhagens un dēls
Apraksts Ihsta aprakstischana un stahsti no Palestinas jeb Kanaanas (Juhdu-zemmes). (1864). Jelgawa: Steffenhagens un dehls.
Pases Nr. LFK Ret IH 001 1864
Numurs LFK 03101