EN in English

Diveju myužu nivīns nadzeivuos. (LFK 1209, 444)

Labb'darrischana un pateiziba: Stahsts no Franzuschu karra-gaddeem

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Ernsts Plate
Apraksts Labb'darrischana un pateiziba: Stahsts no Franzuschu karra-gaddeem. (1861). Rīga: Ernsts Plate.
Pases Nr. LFK Ret LABB 030 1861
Numurs LFK 03085