EN in English

Labāk ubags ar godu, nekā bagāts ar kaunu. (LFK 1752, 3418)

Das Hauß- Zucht- und Lehr- buch Jesus Sprachs

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Jelgava
Izdevējs Gedruckt und verlegt durch George Radetzki
Apraksts Mancelio, G. (1685). Das Hauß- Zucht- und Lehr- buch Jesus Sprachs. Mitau: Mitau: Gedruckt und verlegt durch George Radetzki.
Pases Nr. LFK Ret MANC 454 1685
Numurs LFK 03080