EN in English

Lai katris savu durvu priekšu slauka, tad katra vieta būs jo jauka. (LFK 1459, 330)

Latvju tautas estetika, 2

Lasītavas grāmatas

Autors  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Pēteris Birkerts
Apraksts Birkerts, P. (1939). Latvju tautas estetika, 2. Rīga: Pēteris Birkerts.
Pases Nr. LFK LFI BIRKER 753 1939
Numurs LFK 00293