EN in English

Ziepes gan melnas, bet nomazgā baltu. (LFK 556, 10765)

Latvju tautas dzīves gudrība pēc sakāmvārdiem, parunām un citiem folkloras materiāliem, 2

Lasītavas grāmatas

Autors  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs J. Grīnberga izdevums
Apraksts Birkerts, P. (1937). Latvju tautas dzīves gudrība pēc sakāmvārdiem, parunām un citiem folkloras materiāliem, 2. Rīga: J. Grīnberga izdevums.
Pases Nr. LFK LFI BIRKER 753 1937-2
Numurs LFK 00291